By Johan Skog

The meat is in the streets

The meat is in the streets är ett vanligt uttryck inom Vineyardrörelsen. Det betyder att kyrkans identitet och syfte inte finns innanför kyrkportarna. Kyrkan är sänd att vara Kristi kropp, Guds närvaro i världen.

Kyrkornas världsråd uttrycker det så här: Det är inte kyrkan som har fått en mission, det är missionen som har fått en kyrka.

I vår församling utrycker vi denna vision med orden ”Skellefteå Vineyard – En kyrka för alla”.  Vi är sända att finnas till för vår omgivning, inte bara för oss själva.

The meat is in the streets! Läs gärna mer i denna ypperliga artikel.

Hur överlåter man sitt liv till Jesus?

Celebrate Recovery är ett fantastiskt program med en praktisk och konkret steg-för-steg-undervisning som förklarar den kristna tron och hjälper oss att omsätta den i våra liv. Målet är att vi ska kunna lämna våra bördor (sår, ovanor, beroenden etc.) till Gud och leva i den frihet han vill ge oss.

Vi har tidigare gått igenom steg 1, som handlar om att inse att vi inte fixar allting själva, och steg 2 som handlar om hoppet, att uppriktigt tro att Gud finns och att han bryr sig om mig.

Nu har vi kommit fram till det oerhört spännande steg 3, som handlar om att medvetet överlåta hela sitt liv och hela sin vilja till Jesu omsorg och kontroll. Men hur gör vi det? Att överlåta sitt liv till Jesus kommer att leda till ett nytt liv, och nu på söndag (12/4) handlar undervisningen om hur vi kan ta detta viktiga steg.

Varmt välkomna!

Celebrate Recovery

Imagine Church

Imagine Church

Imagine Church! Kyrkan är Kristi kropp, förmedlare av Guds närvaro här i världen. Vår dröm är att vi i Skellefteå Vineyard skall få vara just detta, Guds fysiska närvaro i vår stad, lyhörda för Jesu ledning och redo att följa Honom!

Och Jesus frågade: ”Mina barn, har ni ingen fisk?” De svarade nej, och han sade: ”Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni.” De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken. (Joh 21:5-6)

Vi är kallade att följa Jesus, att vara en del av Hans kropp. Gud bjuder in oss att våga drömma och att våga omvärdera våra förväntningar på vad Han kan göra genom oss när vi följer honom. Att få gå på vandring tillsammans med den levande Guden och att få vara en del av Hans kropp, det är den mest spännande livsvandring som vi kan ge oss ut på, en vandring som kommer att förvandla både oss själva och vår omvärld! Kallelsen till Jesus är värd inget mindre än att vi ger hela våra liv fullt ut för att följa Honom.

Just nu följer vi som församling Jesus in på ny mark, in i ett nytt kapitel av vad det innebär att vara Skellefteå Vineyard. Ett steg i Jesu efterföljd kan göra enorm skillnad, det kan göra tomma nät överfulla. Vi vill inbjuda er att följa med på denna spännande vandring och att våga drömma stort om vad Gud kan och vill göra i och genom oss – att våga ge era liv fullt ut för den dröm som Jesus har inplanterat i era hjärtan.

Lämpligt nog så bjuder Vineyard Norden in oss till en tredagarskonferens i Köpenhamn på just detta tema, Imagine Church. Det handlar om att vara en kyrka som är lyhörd för Jesu ledning, en kyrka som är relevant i Norden idag och en kyrka som är värd att vårt fulla engagemang. Vi kommer att samlas i Guds närhet, utmanas i våra tankar och få ta del av fantastisk undervisning från några av Vineyardrörelsens allra bästa talare, bland annat Carl Medearis och Eleanor och John Mumford.

Så följ med på en härlig försommartripp till Köpenhamn 30 april – 2 maj, vi ser fram emot några härliga dagar tillsammans med Gud och goda vänner och riklig inspiration till vårt byggande av en församling som är med och förvandlar Skellefteå!

Hälsningar Johan och Josefin

Imagine Church

Loppis till förmån för SAMS (Foto: Sara Norén)

Lyckad loppis till förmån för SAMS

Med jämna mellanrum anordnar vi loppisar på Vineyard till förmån för utsatta människor. Igår var det dags igen och den här gången gick intäkterna till föreningen SAMS som arbetar för att hjälpa EU-migranterna i Skellefteå.

Loppisen blev väldigt lyckad, många hade varit med och skänkt varor och det var ett konstant flöde av kunder hela dagen. Till och med Sveriges Radio besökte oss två gånger under dagen och gjorde en intervju om loppisen och om SAMS arbete.

Stort tack till alla som bidrog till denna lyckade dag genom att skänka och köpa varor, och inte minst till alla er som hjälpte till med förberedelser, försäljning, och efterarbete.

Loppis till förmån för SAMS (Foto och kollage: Sara Norén)
Loppis till förmån för SAMS (Foto och kollage: Sara Norén)

 

Romarbrevet 1-3

Låt oss börja med att bekanta oss lite mer med Romarbrevets författare, Paulus, och hans livsvandring i Guds förunderliga nåd. Ja, hur kunde det hända egentligen? Hur kommer det sig att Romarbrevet, det kanske viktigaste kristna teologiska dokument som någonsin har skrivits, skrevs av en före detta farisé, en som hatade de kristna, en som var delaktig i det första mordet på en kristen och som förföljde den tidiga kyrkan med stor passion (1 Tim 1:13)?

Svaret börjar i Romarbrevets första vers, där Paulus beskriver sig själv i tre korta fraser:

Rom 1:1 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium…

I alla dessa tre fraser är det avgörande inte vem Paulus är, utan vems han är. Och detsamma gäller dig, det som är avgörande för hur ditt liv kommer se ut är inte vem du är, utan vems du är. Låt oss nu titta på de tre fraserna som Paulus använder för att beskriva sig själv:

Jesu Kristi tjänare, eller mera ordagrant, Jesu Kristi slav

Paulus vittnesbörd är att han är köpt – och ägd – av en som dog för honom och sedan uppstod från de döda, nämligen Jesus Kristus. Det här med att vi kristna tillhör den som har betalat priset, Jesus Kristus, det är ett tema som återkommer i flera av Paulus brev.

1 Kor 6:19b-20 Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.

Att Paulus ser sig som Jesu Kristi tjänare/slav innebär också att det är Kristus som styr hans liv. I Galaterbrevet skriver han:

Gal 1:10 Söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare.

Med andra ord – att vara Jesu Kristi tjänare innebär att vi ytterst underorndar oss vad Gud önskar, och inte vad människor önskar av oss.

Kallad till apostel

För det andra så säger Paulus att han inte bara är köpt och ägd av Kristus, han är också kallad. Än en gång ser vi att det speciella med Paulus inte är vad han själv har gjort, utan vad Gud har gjort med honom. Apostlarna var de förstahandsvittnen på vilka Jesus valde att bygga sin kyrka (Ef 2:20) och kallelsen till apostel inträffade för Paulus när han mötte Jesus på vägen till Damaskus, då Jesus utsåg honom att vara ett vittne bland hedningarna (Apg 26:16).

Avskild för Guds evangelium

Slutligen så är Paulus inte bara köpt, ägd och kallad, han är också avskild för evangeliet. När hände detta? I galaterbrevet skriver Paulus att Gud ”utvalde/avskiljde mig redan i moderlivet … för att förkunna evangeliet om honom bland hedningarna”  (Gal 1:15-16) . Gud sökte alltså inte efter vem som helst som kunde ta uppdraget som hedningarnas apostel, utan han hade avskiljt Paulus för detta redan i moderlivet. Detta är fascinerande när man tänker på Paulus liv från moderlivet och fram till kallelsen på Damaskusvägen, nämligen hans otro och förföljelse av kyrkan. Inte undra på att Paulus utbrister i en lovsång till Guds outgrundliga vishet lite längre fram i Romarbrevet:

Rom 11:33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! … Hur ofattbara är inte hans vägar.

Så den första versen kan se ut som att den handlar om författaren, men i själva verket döljer sig någon mycket större bakom varje fras. Det var Gud som avskiljde Paulus i moderslivet, Gud köpte honom genom sin sons död på korset, och Gud kallade honom på Damaskusvägen. Och allt detta gjorde Gud för sitt evangelium, vilket är vad resten av brevet handlar om.

Sådärja, nu har vi tagit oss igenom den första versen i Romarbrevet, och det tog inklusive introduktionen ungefär en kvart. Det kan ta ett tag innan vi är klara, med andra ord! Som kuriosa kan nämnas att den amerikanske pastorn John Piper ägnade 225 predikningar och 9 år för att ta sin församling igenom Romarbrevet, så vi får allt ligga i om vi ska klara av det här på bara en termin!

Men nu kommer jag öka tempot lite, för idag tänkte jag att vi skulle ta oss igenom de tre första kapitlen av romarbrevet, som handlar om synden och syndens verkningar i världen.

Paulus summerar evangeliet (1:16-17)

Men innan Paulus dyker ner i synden så förbereder han oss läsare genom att summera evangeliet:

Rom 1:16-17 Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.

Det är alltså detta som Paulus vill att vi ska ha i bakhuvudet när vi läser om synden: I evangeliet uppenbaras en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro. Det betyder att i evangeliet så finns en rättfärdighet från Gud, som alla troende får ta del av. Den rättfärdighet som Gud kräver av oss har han redan gett oss gratis, inte genom våra gärningar utan genom tron.  Den är Guds gåva till var och en som sätter sin tilltro till honom istället för till sig själv.

Med andra ord, Gud önskar verkligen rädda oss alla från synden och domen. Men den grunden lagd går Paulus vidare till att undervisa om synden.

Paulus undervisar om synden

Vi börjar med att läsa från v18 och resten av kapitel ett, där Paulus skriver om världens gudlöshet och exemplifierar med ett antal olika synder som följer av gudlösheten.

Rom 1:18-32 Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.

Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.

Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras, uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt: att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja än värre, de tycker det är bra när andra gör det.

Paulus tanke när han skrev det här var nog att vi som läser detta skulle bli lite arga och upprörda, och dra oss till minnes de där riktigt förskräckliga människorna som vi nog alla har träffat på någon gång. De som skvallrar och baktalar, föraktar Gud. De som är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De som är blodtörstiga, stridslystna och fulla av illvilja. De som lever så trots att de vet att det är fel. Ja ännu värre, de som tycker det är bra när andra också lever så.

Känn efter, visst blir man lite arg och irriterad, och det ligger nog nära till hands att vi börjar döma. De som lever på det sättet förtjänar straffet! Rätt åt dom! Låt dom brinna i…. ja ni vet nog alla vilka tankar som kan slinka igenom våra huvuden när vi ser ondskan in action.

Men: (pang) Där slog fällan igen. Låt oss läsa nästa vers:

Rom 2:1-5 Därför finns det inget försvar för dig som dömer, vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer. Vi vet att Guds dom över dem som lever så är väl grundad. Men du som dömer dem som lever så och ändå själv gör samma sak, inbillar du dig att just du skall undgå Guds dom? Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens dag, då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist.

Dömandet är alltså inte vår roll. Det får Gud ta hand om. Tack och lov!

Paulus är en otroligt skicklig retoriker. I de här verserna får han med en gång alla sina läsare att förstå att vi alla förtjänar Guds rättvisa dom, att den inte bara är något som gäller de till synes grova syndarna. Guds dom den gäller även dig och mig, för alla har vi gjort olika felsteg.

De här verserna riktar Paulus kanske främst till dåtidens moraliserande judar och fariséer, men vi kristna idag behöver också läsa noga och vara observanta på oss själva. För ofta kan vi nog göra samma misstag som fariséerna, nämligen vara snabba att döma andra för deras felsteg utan att själva se våra egna tillkortakommanden. Och för ett sådant beteende, säger Paulus, finns det inget försvar.

Däremot finns ett ord för det här beteendet, nämligen hyckleri. Jag tror tyvärr att många har skrämts bort från den kristna tron på grund av sådant som uppfattas som kristet hyckleri. Det kan till exempel handla om att klaga högljutt över vissa typer av synder, och samtidigt visa prov på kärlekslöshet mot våra medmänniskor.

Paulus undervisar om domen och omvändelsen

Vart har vi nu kommit så här långt? Jo, nu har Paulus alltså visat att både de gudlösa hedningarna och judarna står under synden och kommer att drabbas av Guds dom. Det leder oss in på domen, vad är det och varför är den nödvändig? I mångas öron låter nog det här pratet om domen nästan lite ondskefullt, en god Gud kan väl inte döma?

Men jag skulle säga att det är precis tvärtom, att domen hör ihop med Guds egenskaper och är en följd av att Gud är en god Gud. Men Gud är inte bara God. Gud är Helig. Det är ett ännu starkare ord som innebär att Gud är så alltigenom god och ren så att allt som är ont kommer att förgås om det kommer inför honom. Det är det som är domen: det som är ont kommer inte att kunna bestå om det kommer inför Gud, och alternativet för det som är nedfläckat av ondska blir därför en evighet utan Gud.

Paulus förklarar i de här verserna hur domen hänger ihop med Guds godhet, låt oss markera några ord:

Rom 2:1-5 Därför finns det inget försvar för dig som dömer, vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer. Vi vet att Guds dom över dem som lever så är väl grundad. Men du som dömer dem som lever så och ändå själv gör samma sak, inbillar du dig att just du skall undgå Guds dom? Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens dag, då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist.

De här fraserna som vi har markerat säger oss två saker om Guds egenskaper. Gud är god och Gud är rättvis. Gud är god och Gud är rättvis. Vad innebär det?

Gud är rättvis

Paulus säger i v 2:1 att det inte finns något försvar för den som dömer, och i kapitel 1 visade han att precis samma sak gällde också hedningarna:

Rom 1:20 Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem;

Paulus poäng är att visa att Gud är rättvis när han dömer synden. Hade personen haft en legitim ursäkt för sin synd så hade Gud varit orättvis om han dömt dem. Men ingen kan komma med några legitima invändningar mot Guds dom över synden.

Gud är God

Det andra som Paulus säger oss om Gud är att Gud är god. Och Gud är inte bara lite god, han är oändligt god skriver Paulus. Faktum är att Gud låter sin enorma godhet flöda över oss just nu. Det är nämligen innebörden av de andra två orden som Paulus använder för att beskriva Guds godhet: fördragsamhet och tålamod.

Alltså, Guds rättvisa kräver inte att han omedelbart dömer oss för våra synder. Hans godhet innebär att han har fördragsamhet och tålamod med oss, så att vi ska få gott om tid att kunna reflektera över vårt liv och omvända oss. I sin oändliga godhet så väljer alltså Gud att inte direkt döma den som inte vill omvända sig, utan Han står ut med denna envishet i åratal, ja en hel livstid. Och hela tiden försöker Gud i sin godhet att föra oss till omvändelse.

Omvändelse är också ett knepigt ord. Vad betyder det? Jo det betyder att vårt hjärta förändras, så att vi inte längre vill göra det som är ont, utan istället i tro vänder oss till Jesus och säger “Du är mitt enda hopp – du är den som har besegrat det onda och jag behöver din rättfärdighet!”

Omvändelse handlar alltså inte om att försöka göra en massa goda gärningar i vår egen kraft. Det handlar om att ödmjukt öppna oss för Jesus och be om Hans hjälp, att tillåta att Guds kraft förvandlar oss.

För Paulus är det här med att ingen kan vinna rättfärdighet i sin egen kraft och att vi alla behöver Jesu hjälp någonting oerhört centralt. För att ingen ska kunna missa allvaret så fortsätter Paulus sin utläggning i hela kap 2 och större delen av kap 3. Ingen finns som är rättfärdig, ingen enda! konstaterar han i v 3:10.

Det finns inga goda gärningar i världen som kan rädda oss och därför är lagen inte heller något skydd mot domen, judarna kommer att bli dömda, likväl som hedningarna. Paulus avslutar sin utläggning med denna föga uppmuntrande slutsats:

Rom 3:20 Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd.

Paulus undervisar om rättfärdigheten

Här skulle vi kunna sluta läsa för idag – men jag tänkte ge er en försmak av nästa tema genom att läsa ett par verser till. Romarbrevet 3:21 är den vers som brukar kallas för den stora vändningen. Paulus övergår nu till Guds glädjebudskap, som strålar som solen mitt i detta syndens mörker:

Rom 3:21-24 Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om – en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.

Här är vi tillbaka där vi började dagens bibelstudium. Det är denna förunderliga nåd som Paulus har fått erfara. Han är smärtsamt medveten om hur han har syndat och gått miste om härligheten från Gud, men helt oförtjänt har han blivit friköpt från domen genom Kristus Jesus som gav sitt liv för honom. Och i gengäld har Paulus valt att ge sitt eget liv till Gud för att förkunna hans evangelium.

Detta är den här livsförvandlande omvändelsen som Paulus i dagens text uppmanar oss alla att leva i. En förvandling som sker i två steg. När vi bjuder in Jesus i vårt hjärta får vi omedelbart ta del av hans rättfärdighet, vi är friköpta från domen! Och steg två, när vi fortsätter låta Gud verka i oss så kommer han genom sin kraft att förvandla våra liv så att vi blir allt mer lika honom.

Johan Skog, Skellefteå Vineyard, 2015-01-11

 

Källor:

Hans Johansson (2011) Så räddar Gud världen – Romarbrevet. Libris förlag, Örebro.

John Piper (1998)  Romans – The greatest letter ever written. desiringGod.org, Minneapolis.

Romarbrevet introduktion

Under vårterminen 2015 kommer vi att ägna oss åt Romarbrevet, det blir en predikoserie som kommer att sträcka sig över hela terminen. Jag har gått och tänkt på det här med en predikoserie över Romarbrevet under några års tid nu, men det har aldrig riktigt blivit läge förrän nu. När vi har sökt Guds ledning över prediko­ämnen så har det alltid varit andra saker som har dykt upp. Förra terminen handlade det till exempel om att vara en församling som gör skillnad för vår omgivning, och ett av ämnena var kärleken till främlingen. Jag tror det var en del av Guds skeende i vår stad, att han ville väcka vår kärlek till främlingarna. För under hösten har vi nämligen på ett helt underbart sätt fått se Guds kärlek till främlingarna utgjutas över vår stad – människor från alla håll och kanter samlades plötsligt för att hjälpa några av de mest utsatta i vår stad, de hemlösa tiggarna. Vi har kunnat hjälpa dem med boende, mat och sysselsättning, från imorgon så finns det nämligen en gatutidning som de kommer kunna sälja istället för att tigga. Köp gärna ett nummer av Dik Manusch!

Hur som helst, jag tror att Gud har en tanke och en ledning även i predikotemana. Och nu, den här terminen, så upplever vi att Gud har lett oss till Romarbrevet och nåden som predikotema, så därför ser jag med spänning fram emot vad det är Gud vill förlösa ibland oss. Det bibelord som fick bli vårens ledord är hämtat från Romarbrevet 5:8:

Rom 5:8 Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Det är detta som är nåden. Den skandalösa nåden, som Ulf Dagerbrant uttryckte det i sin predikan i höstas. Du behöver inte prestera någonting. Du får kallas ett barn till den levande Guden inte för att du har bevisat dig värdig, utan för att Gud i sin kärlek har älskat dig, utvalt dig, gett sitt liv för dig medan du ännu var en syndare!

Men det är inte nog med att Gud har gjort oss till sina barn. Han har gjort oss var och en till en del av Kristi kropp, till förmedlare av Guds närvaro här i världen och till ambassadörer för Hans rike. Helt oförtjänt får vi, som var syndare, nu vara med och sprida doften av Kristus där vi går fram.

Men tyvärr tror jag att det är många av oss som inte riktigt har förstått nådens storhet och fulla omfattning.

  • Kanske har vi i djupet av våra hjärtan inte fullt ut förstått att nåden räcker även för oss, att vi får vara Guds barn trots alla våra tillkortakommanden.
  • Eller så har vi tagit till oss barnaskapet, men bär på en känsla nånstans inombords som säger oss att Gud inte kan använda oss, att vi inte har den mognad eller de gåvor som krävs för att vara med och förmedla Guds närvaro i världen.

Men nåden räcker. Gud ser inte till dina eller mina meriter. Han ser till våra hjärtan. Och jag är övertygad om att du sitter här idag därför att du faktiskt i ditt hjärta bär en längtan att få uppleva Guds kärlek, att få älska Honom, och att få föra Hans kärlek vidare till människor runt omkring dig. Och där det finns ett öppet hjärta, där kan Gud verka.

Nåden är att vi får kallas Guds barn. Men nåden är också att Gud kan använda dig, precis sådan du är. Nåden är att vår Gud väljer att lägga sin skatt i brustna lerkärl! Och vet du vad fördelen med ett brustet lerkärl är? Det man häller i rinner ut! Om vi dagligen låter oss fyllas av Guds nåd och kärlek så kommer den också oundvikligen att rinna ut till vår omgivning!

Att låta sig fyllas

Hur kan vi då låta oss fyllas? Jag tror det handlar mycket om att vi tar oss tid att vara i Guds närhet – genom bön, tillbedjan och genom att äta av Guds ord. Att låta Guds ord fylla oss, det är väldigt  värdefullt och rent av livgivande, det lärde oss Jesus. När han frestades av Satan svarade han genom att citera 5 Mosebok:

Matt 4:4 Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

Detsamma gäller oss. Guds ord är ett dagligt bröd som ger oss liv. Och precis som för Jesus så är Guds ord för oss också en hjälp att stå stadiga när vi attackeras av Satan, när han genom olika omständigheter i livet försöker få oss att vackla, då är det oerhört värdefullt att vara laddad med Guds ord!

Vi behöver alltså vårt dagliga bröd inte bara i form av husmansknäcke utan även i form av personlig andakt och bibelläsning (och som vanligt så predikar jag mest av allt till mig själv, jag vet att det är en utmaning att upprätthålla en god andaktsvana!). Men det här är också en del av syftet med vår gudstjänstgemenskap, att uppmuntra varandra genom att tillsammans komma inför Gud i tillbedjan och genom att tillsammans äta av Guds ord.

Så därför är jag glad att vi på ett extra tydligt sätt kommer studera Bibeln tillsammans den här terminen, och jag hoppas att det också får inspirera er att göra detsamma därhemma.

Och det känns verkligen bra att fokusera på just Romarbrevet, som ju mer än någon annan bibelbok fått inspirera den kristna kyrkan genom århundradena. Martin Luther skrev till exempel så här:

Romarbrevet är värdigt inte enbart att varje kristen borde kunna det utantill, utan också att varje kristen borde ägna sig åt det varje dag, såsom själens dagliga bröd. (Martin Luther)

Så låt oss den här terminen äta tillsammans av den del av Guds ord som heter Romarbrevet!

Johan Skog, Skellefteå Vineyard, 2015-01-11