By skelleftea_vineyard

Celebrate Recovery

Celebrate Recovery-kvällar i vår

Gud har gett vår församling ett hjärta för människor som på olika sätt har sargats av livet. Samtidigt bär många av oss också på egna sår – hur kan vi då vara en helande gemenskap? Tack och lov är det inte vi som ska fixa människor, det är Guds närvaro som berör och förvandlar. En pusselbit som vi har upplevt att Gud vill ge oss för att förmedla hans upprättelse heter Celebrate Recovery (CR). Det är ett program för alla som brottas med någon typ av sår, blockeringar och ovanor i sitt liv – vilket nog inkluderar oss alla åtminstone under någon period av vårt liv.

CR kombinerar det klassiska 12-stegsprogrammet med ett tydligt fokus på befrielse genom Kristus. Det skapades av John Baker och Rick Warren i Saddleback Community Church och används idag av tusentals kyrkor runt om i världen. I Sverige introducerades programmet av bland andra Torbjörn och Ann-Cathrine Freij i Stockholm Vineyard, som i höstas besökte oss och anordnade en uppskattad temahelg.

Nu under våren kommer vi att anordna tre CR-kvällar; 1 mars, 12 april och 24 maj. Dessa kvällar har formen av ett öppet CR-möte med undervisning om något ämne som berör förvandlingen av ditt liv. Därefter följer en delningsgrupp där vi får chans att i i förtroende dela vad vi tänker på och bearbetar just nu.

För mer information om programmet, se CR Sveriges hemsida.

Celebrate Recovery

Imagine Change full

Summer Camp 2015 – Imagine change!

Föreställ dig hur Gud kan förvandla våra relationer, vårt samhälle och vårt land! Kom med oss till Vineyard Nordens sommarläger som i år har temat Imagine change. I sommar träffas vi för att umgås med Gud och varandra, och för att tillsammans drömma om att få se människoliv förvandlas och nya kyrkor planteras.

Stora förvandlingar utförs alltid av människor som låtit sina liv formas av Gud och som vågar hoppas och drömma stort. Det finns inget kraftfullare än en fokuserad kyrkofamilj som har fått en gemensam vision av Gud och som vågar VARA den förändring som de önskar se i världen.

Efesierbrevet 3:20 Låt oss därför ära Gud, som verkar i oss med sin kraft och kan göra långt mer än vi någonsin kan be om eller tänka oss.

Guds löfte är att han kan göra mer än vad vi någonsin kan föreställa oss, genom sin kraft som verkar i oss. Det är också en uppmaning till oss att våga drömma stort. Så låt oss tillsammans föreställa oss förvandlingen, imagine change, och uppmuntra varandra att våga tro och drömma stort inför framtiden.

Välkommen till en av årets absoluta höjdpunkter – Vineyard Nordens sommarläger 2015, som går av stapeln i Nyhem 12-18 juli.

Vi i Skellefteå Vineyard vill verkligen uppmuntra dig att ta chansen att delta om du har möjlighet. Som lokal Vineyard-församling har vi nämligen bara möjlighet att gestalta en liten del av det som Vineyard-rörelsen står för. Därför är sommarlägret ett fantastiskt tillfälle att få lära känna Vineyard lite bättre – och få en djupare förståelse för vilken typ av församling som vi vill bygga i Skellefteå! Redan nu kan man anmäla sig på sc.vineyardnorden.org!

Imagine Change full