Celebrate Recovery

Celebrate Recovery-kvällar i vår

Gud har gett vår församling ett hjärta för människor som på olika sätt har sargats av livet. Samtidigt bär många av oss också på egna sår – hur kan vi då vara en helande gemenskap? Tack och lov är det inte vi som ska fixa människor, det är Guds närvaro som berör och förvandlar. En pusselbit som vi har upplevt att Gud vill ge oss för att förmedla hans upprättelse heter Celebrate Recovery (CR). Det är ett program för alla som brottas med någon typ av sår, blockeringar och ovanor i sitt liv – vilket nog inkluderar oss alla åtminstone under någon period av vårt liv.

CR kombinerar det klassiska 12-stegsprogrammet med ett tydligt fokus på befrielse genom Kristus. Det skapades av John Baker och Rick Warren i Saddleback Community Church och används idag av tusentals kyrkor runt om i världen. I Sverige introducerades programmet av bland andra Torbjörn och Ann-Cathrine Freij i Stockholm Vineyard, som i höstas besökte oss och anordnade en uppskattad temahelg.

Nu under våren kommer vi att anordna tre CR-kvällar; 1 mars, 12 april och 24 maj. Dessa kvällar har formen av ett öppet CR-möte med undervisning om något ämne som berör förvandlingen av ditt liv. Därefter följer en delningsgrupp där vi får chans att i i förtroende dela vad vi tänker på och bearbetar just nu.

För mer information om programmet, se CR Sveriges hemsida.

Celebrate Recovery