Romarbrevet introduktion

Under vårterminen 2015 kommer vi att ägna oss åt Romarbrevet, det blir en predikoserie som kommer att sträcka sig över hela terminen. Jag har gått och tänkt på det här med en predikoserie över Romarbrevet under några års tid nu, men det har aldrig riktigt blivit läge förrän nu. När vi har sökt Guds ledning över prediko­ämnen så har det alltid varit andra saker som har dykt upp. Förra terminen handlade det till exempel om att vara en församling som gör skillnad för vår omgivning, och ett av ämnena var kärleken till främlingen. Jag tror det var en del av Guds skeende i vår stad, att han ville väcka vår kärlek till främlingarna. För under hösten har vi nämligen på ett helt underbart sätt fått se Guds kärlek till främlingarna utgjutas över vår stad – människor från alla håll och kanter samlades plötsligt för att hjälpa några av de mest utsatta i vår stad, de hemlösa tiggarna. Vi har kunnat hjälpa dem med boende, mat och sysselsättning, från imorgon så finns det nämligen en gatutidning som de kommer kunna sälja istället för att tigga. Köp gärna ett nummer av Dik Manusch!

Hur som helst, jag tror att Gud har en tanke och en ledning även i predikotemana. Och nu, den här terminen, så upplever vi att Gud har lett oss till Romarbrevet och nåden som predikotema, så därför ser jag med spänning fram emot vad det är Gud vill förlösa ibland oss. Det bibelord som fick bli vårens ledord är hämtat från Romarbrevet 5:8:

Rom 5:8 Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Det är detta som är nåden. Den skandalösa nåden, som Ulf Dagerbrant uttryckte det i sin predikan i höstas. Du behöver inte prestera någonting. Du får kallas ett barn till den levande Guden inte för att du har bevisat dig värdig, utan för att Gud i sin kärlek har älskat dig, utvalt dig, gett sitt liv för dig medan du ännu var en syndare!

Men det är inte nog med att Gud har gjort oss till sina barn. Han har gjort oss var och en till en del av Kristi kropp, till förmedlare av Guds närvaro här i världen och till ambassadörer för Hans rike. Helt oförtjänt får vi, som var syndare, nu vara med och sprida doften av Kristus där vi går fram.

Men tyvärr tror jag att det är många av oss som inte riktigt har förstått nådens storhet och fulla omfattning.

  • Kanske har vi i djupet av våra hjärtan inte fullt ut förstått att nåden räcker även för oss, att vi får vara Guds barn trots alla våra tillkortakommanden.
  • Eller så har vi tagit till oss barnaskapet, men bär på en känsla nånstans inombords som säger oss att Gud inte kan använda oss, att vi inte har den mognad eller de gåvor som krävs för att vara med och förmedla Guds närvaro i världen.

Men nåden räcker. Gud ser inte till dina eller mina meriter. Han ser till våra hjärtan. Och jag är övertygad om att du sitter här idag därför att du faktiskt i ditt hjärta bär en längtan att få uppleva Guds kärlek, att få älska Honom, och att få föra Hans kärlek vidare till människor runt omkring dig. Och där det finns ett öppet hjärta, där kan Gud verka.

Nåden är att vi får kallas Guds barn. Men nåden är också att Gud kan använda dig, precis sådan du är. Nåden är att vår Gud väljer att lägga sin skatt i brustna lerkärl! Och vet du vad fördelen med ett brustet lerkärl är? Det man häller i rinner ut! Om vi dagligen låter oss fyllas av Guds nåd och kärlek så kommer den också oundvikligen att rinna ut till vår omgivning!

Att låta sig fyllas

Hur kan vi då låta oss fyllas? Jag tror det handlar mycket om att vi tar oss tid att vara i Guds närhet – genom bön, tillbedjan och genom att äta av Guds ord. Att låta Guds ord fylla oss, det är väldigt  värdefullt och rent av livgivande, det lärde oss Jesus. När han frestades av Satan svarade han genom att citera 5 Mosebok:

Matt 4:4 Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

Detsamma gäller oss. Guds ord är ett dagligt bröd som ger oss liv. Och precis som för Jesus så är Guds ord för oss också en hjälp att stå stadiga när vi attackeras av Satan, när han genom olika omständigheter i livet försöker få oss att vackla, då är det oerhört värdefullt att vara laddad med Guds ord!

Vi behöver alltså vårt dagliga bröd inte bara i form av husmansknäcke utan även i form av personlig andakt och bibelläsning (och som vanligt så predikar jag mest av allt till mig själv, jag vet att det är en utmaning att upprätthålla en god andaktsvana!). Men det här är också en del av syftet med vår gudstjänstgemenskap, att uppmuntra varandra genom att tillsammans komma inför Gud i tillbedjan och genom att tillsammans äta av Guds ord.

Så därför är jag glad att vi på ett extra tydligt sätt kommer studera Bibeln tillsammans den här terminen, och jag hoppas att det också får inspirera er att göra detsamma därhemma.

Och det känns verkligen bra att fokusera på just Romarbrevet, som ju mer än någon annan bibelbok fått inspirera den kristna kyrkan genom århundradena. Martin Luther skrev till exempel så här:

Romarbrevet är värdigt inte enbart att varje kristen borde kunna det utantill, utan också att varje kristen borde ägna sig åt det varje dag, såsom själens dagliga bröd. (Martin Luther)

Så låt oss den här terminen äta tillsammans av den del av Guds ord som heter Romarbrevet!

Johan Skog, Skellefteå Vineyard, 2015-01-11