Imagine Change full

Summer Camp 2015 – Imagine change!

Föreställ dig hur Gud kan förvandla våra relationer, vårt samhälle och vårt land! Kom med oss till Vineyard Nordens sommarläger som i år har temat Imagine change. I sommar träffas vi för att umgås med Gud och varandra, och för att tillsammans drömma om att få se människoliv förvandlas och nya kyrkor planteras.

Stora förvandlingar utförs alltid av människor som låtit sina liv formas av Gud och som vågar hoppas och drömma stort. Det finns inget kraftfullare än en fokuserad kyrkofamilj som har fått en gemensam vision av Gud och som vågar VARA den förändring som de önskar se i världen.

Efesierbrevet 3:20 Låt oss därför ära Gud, som verkar i oss med sin kraft och kan göra långt mer än vi någonsin kan be om eller tänka oss.

Guds löfte är att han kan göra mer än vad vi någonsin kan föreställa oss, genom sin kraft som verkar i oss. Det är också en uppmaning till oss att våga drömma stort. Så låt oss tillsammans föreställa oss förvandlingen, imagine change, och uppmuntra varandra att våga tro och drömma stort inför framtiden.

Välkommen till en av årets absoluta höjdpunkter – Vineyard Nordens sommarläger 2015, som går av stapeln i Nyhem 12-18 juli.

Vi i Skellefteå Vineyard vill verkligen uppmuntra dig att ta chansen att delta om du har möjlighet. Som lokal Vineyard-församling har vi nämligen bara möjlighet att gestalta en liten del av det som Vineyard-rörelsen står för. Därför är sommarlägret ett fantastiskt tillfälle att få lära känna Vineyard lite bättre – och få en djupare förståelse för vilken typ av församling som vi vill bygga i Skellefteå! Redan nu kan man anmäla sig på sc.vineyardnorden.org!

Imagine Change full