The Church Has Left The Building!

church-has-left-building f3Gud gör något nytt!

Den sista maj flyttade vi ut ur vår församlingslokal på Kanalgatan där vi har träffats i snart 10 år. Det har varit en period som fått betyda mycket för många och vi är djupt tacksamma för dessa år, men nu upplever vi att Gud vill göra något nytt.

Detta handlar alltså inte bara om en flytt, utan är en del av något större. Gud har lagt en längtan på våra hjärtan att få vara en församling som finns till för människorna runt omkring oss – inte bara för oss själva! Som ett led i detta lämnar vi nu vår ­lokal för att istället mötas där människor möts – ute på stan och hemma hos varandra. Skellefteå Vineyard blir alltså från och med nu en husförsamling (även kallat enkel kyrka).

Att enbart förändra kyrkans struktur eller plats, hur revolutionerande det än kan verka, är inget ändamål i sig själv. Gud är ute efter mycket mer än så. Han vill ha en kropp av människor som är beroende av Honom och som är redo att följa vart än Anden leder. Han vill att vi ska gå bortom reformering av kyrkan till transformering av vårt samhälle. Om vi bara blandar om i kortleken genom att mötas mer informellt i våra hem så kommer det inte att betyda mycket för utbredandet av Guds rike. Men tänk om Gud vill använda den enkla kyrkan för att skapa en arme av vanliga människor som invaderar sin omvärld med de Goda Nyheterna om Guds rike och på så sätt blir radikalt effektiva i sina samhällen? (Dale & Barna, Small is big, sid 38.)

Exakt vad framtiden kommer att medföra vet vi inte, flytten är bara ett första steg på en ny spännande vandring med Gud. Om vi bara fortsätter att göra samma saker som förut, men på en annan plats, så är inte mycket vunnet. Därför ser vi med förväntan fram emot vad Gud vill göra i oss och genom oss framöver.

Det vi vet är dock att vi på ett sätt eller annat kommer att fortsätta träffas för att bygga gemenskap med Gud, med varandra och med dem som vi har runt omkring oss. Du är varmt välkommen att bli en del i vår gemenskap, kontakta oss om du vill veta mer!