The meat is in the streets

The meat is in the streets är ett vanligt uttryck inom Vineyardrörelsen. Det betyder att kyrkans identitet och syfte inte finns innanför kyrkportarna. Kyrkan är sänd att vara Kristi kropp, Guds närvaro i världen.

Kyrkornas världsråd uttrycker det så här: Det är inte kyrkan som har fått en mission, det är missionen som har fått en kyrka.

I vår församling utrycker vi denna vision med orden ”Skellefteå Vineyard – En kyrka för alla”.  Vi är sända att finnas till för vår omgivning, inte bara för oss själva.

The meat is in the streets! Läs gärna mer i denna ypperliga artikel.